fbpx

Individuell Behandling

Våra behandlingar baseras på ACT (Acceptance and Commitment Therapy) som är en utveckling av Kognitiv Beteende Terapi (KBT). Vi hjälper dig att hitta ett förhållningssätt till dina tankar vilket kommer att ge dig verktygen för att få ett rikt och värdefullt liv.

Vad är Acceptance and commitment therapy (ACT)?

Namnet acceptance och commitment therapy säger mycket om vad den här terapiformen handlar om, acceptera det som är utom din kontroll och ”committa”, hänge dig till handlingar som förbättrar ditt liv.

Acceptance and commitment therapy, eller ACT som man brukar säga, är en väldigt aktiv form av psykoterapi. Det handlar inte bara om att prata om dina känslor eller problem. Vårt mål är att arbeta tillsammans som ett team, för att hjälpa dig att bli den person du önskar att vara och bygga det liv du önskar att leva.

En del kommer handla om att lära sig färdigheter för att kunna hantera besvärliga tankar och känslor mer effektivt, så att de påverkar dig mindre och så att du kan förhålla dig till dem på ett mer effektivt sätt. När vi introducerar dessa färdigheter kommer vi tillsammans att träna och öva på dem.

ACT handlar också om att klargöra sina grundläggande värden, undersöka vad som verkligen är viktigt för dig, vad du önskar stå för i ditt liv, vilka styrkor och kvaliteter du vill utveckla, hur du vill behandla andra och dig själv.

Det involverar också att ”ta action” för att lösa dina problem och göra saker som gör ditt liv bättre.

Någon har jämfört psykoterapi med att åka berg och dalbana, och det stämmer ganska väl, men du skall veta att vi som terapeuter på Cadena kommer sitta där tillsammans med dig i vagnen. Vi kommer att uppmana dig till att pröva nya saker, dra dig ut ur din komfortzon, såsom att lära sig nya färdigheter, nya färdigheter för att hantera jobbiga tankar och känslor. Men du kan så klart alltid säga nej. Grundtanken är att vi skall vara ett team, som arbetar tillsammans, så du kan bygga ett bättre liv.

Vem blir hjälpt av ACT?

Acceptance and commitment therapy är en effektiv metod för många personer som lider av psykisk ohälsa. Exempel kan vara personer som lider av depression och olika typer av ångest. Men man behöver inte lida av psykisk ohälsa för att bli hjälpt. Även personer som känner sig stressade eller mer allmänt vill öka sitt välbefinnande kan tar hjälp av ACT.