fbpx

Individuell Behandling

Våra behandlingar baseras på kognitiv beteendeterapi (KBT) och dess vidareutveckling ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Vi hjälper dig att handla på nya sätt eller hitta förhållningssätt till dina tankar vilket kommer att ge dig verktygen för att få ett rikt och värdefullt liv.

Vad är kognitiv beteendeterapi (KBT)?

Kognitiv beteendeterapi, eller KBT, är en sorts psykologisk behandling som hjälper människor att förändra sina tankar och beteenden för att må bättre. I fokus ligger sambandet mellan tankar, känslor och handlingar.

En viktig del av KBT är exponering och beteendeförändring. Exponering innebär att man utsätter sig själv för det en är rädd för eller undviker, gradvis och i kontrollerade steg. Det kan vara olika situationer eller tankar som väcker ångest eller rädsla. Genom att möta dessa situationer skapas tillit till förmåga att hantera dem samt nya erfarenheter som kan ge plats för andra känslor och tankar.

Beteendeförändring handlar om att bryta negativa mönster och utveckla nya och hälsosammare sätt att agera. Vi identifierar oönskade beteenden och arbetar sedan med att byta ut dem mot mer konstruktiva handlingssätt. Det handlar om att lära sig nya färdigheter och strategier för att hantera utmaningar.

Vi samarbetar för att utforska och förstå både tankar och beteenden. Målet är att du genom exponering och beteendeförändring ska kunna minska ditt psykiska lidande samt utveckla verktyg för att hantera livet på ett mer givande sätt.

Vad är Acceptance and commitment therapy (ACT)?

Namnet acceptance och commitment therapy säger mycket om vad den här terapiformen handlar om, acceptera det som är utom din kontroll och ”committa”, hänge dig till handlingar som förbättrar ditt liv.

Acceptance and commitment therapy, eller ACT som man brukar säga, är en väldigt aktiv form av psykoterapi. Det handlar inte bara om att prata om dina känslor eller problem. Vårt mål är att arbeta tillsammans som ett team, för att hjälpa dig att bli den person du önskar att vara och bygga det liv du önskar att leva.

En del kommer handla om att lära sig färdigheter för att kunna hantera besvärliga tankar och känslor mer effektivt, så att de påverkar dig mindre och så att du kan förhålla dig till dem på ett mer effektivt sätt. När vi introducerar dessa färdigheter kommer vi tillsammans att träna och öva på dem.

ACT handlar också om att klargöra sina grundläggande värden, undersöka vad som verkligen är viktigt för dig, vad du önskar stå för i ditt liv, vilka styrkor och kvaliteter du vill utveckla, hur du vill behandla andra och dig själv.

Det involverar också att ”ta action” för att lösa dina problem och göra saker som gör ditt liv bättre.

Någon har jämfört psykoterapi med att åka berg och dalbana, och det stämmer ganska väl, men du skall veta att vi som terapeuter på Cadena kommer sitta där tillsammans med dig i vagnen. Vi kommer att uppmana dig till att pröva nya saker, dra dig ut ur din komfortzon, såsom att lära sig nya färdigheter, nya färdigheter för att hantera jobbiga tankar och känslor. Men du kan så klart alltid säga nej. Grundtanken är att vi skall vara ett team, som arbetar tillsammans, så du kan bygga ett bättre liv.

Vem blir hjälpt av KBT och ACT?

Kognitiv beteendeterapi och Acceptance and commitment therapy är effektiva metoder för många personer som lider av psykisk ohälsa. Exempel kan vara personer som lider av depression och olika typer av ångest. Men man behöver inte lida av psykisk ohälsa för att bli hjälpt. Även personer som känner sig stressade eller mer allmänt vill öka sitt välbefinnande kan bli hjälpta av ACT.