fbpx

Organisation & Ledarskap

Vid organisations- och ledarskapsutveckling jobbar vi med beteendeanalytisk organisationsutveckling, även kallad OBM. Det hjälper till att förstå, förutsäga och påverka beteenden. Det övergripande syftet med att använda beteendeanalys i organisationer är att skapa en arbetsmiljö som förstärker de beteenden som är i linje med organisationens grundläggande värden och mål och att skapa högre arbetstillfredsställelse bland chefer och medarbetare.


Vi jobbar med organisationsutveckling, ledarskapsutveckling, teamutveckling, förändringsarbete och konflikthantering.